Μπρεντάνου, Κατερίνα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Το τραύμα, τα συγκρουσιακά θέματα και οι ερμηνευτικές διαμάχες στην ιστορική εκπαίδευση, Ταξιδευτής
(2015) Το τραύμα, τα συγκρουσιακά θέματα και οι ερμηνευτικές διαμάχες στην ιστορική εκπαίδευση, Ρόδον Εκδοτική
(2013) Η ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Νέος Κύκλος [επιμέλεια, κείμενα]
(2013) Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου, Επίκεντρο
(2008) Ο Πειραιάς και το Δημοτικό Θέατρο, Τσαμαντάκη [επιμέλεια, εισήγηση]