Αδαμάκης, Ευάγγελος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Ανήρ εκδιδόμενος, Κέδρος