Τσίγκανου, Βασιλική Χ. 
Μεταφράσεις
(2019) Carré, Christophe, Η χειραγώγηση στη ζωή μας, Αρμός
(2014) Crémieu, Aurine, Ελεύθερες γυναίκες, Εύμαρος
(2010) Maupassant, Guy de, 1850-1893, Ιστορίες της μέρας και της νύχτας, Εμπειρία Εκδοτική [μετάφραση, επιμέλεια]
(2010) Sillamy, Norbert, Λεξικό ψυχολογίας, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
(2009) Crémieu, Aurine, Όλοι ελεύθεροι και ίσοι!, Κονιδάρης
(2008) Zola, Émile, 1840-1902, Η χαρά της ζωής, Οξύ
(2006) Fournier, Gisele, Αλήθειες και ψέματα, Διόνικος
(2004) Ο αιώνας των ανατροπών, Οξύ
(2000) Andréa, Yann, Εκείνος ο έρωτας, Εξάντας
(2000) Zola, Émile, 1840-1902, Η χαρά της ζωής, Στάχυ
(2000) Maupassant, Guy de, 1850-1893, Ιστορίες της μέρας και της νύχτας, Στάχυ
(1998) Pelot, Pierre, 1945-, Κάτω απ' τον άνεμο του κόσμου, Εκδόσεις Γκοβόστη

Κριτικογραφία
Όλοι ελεύθεροι και ίσοι! [Crémieu Aurine, Όλοι ελεύθεροι και ίσοι!], Περιοδικό "Index", τχ. 37, Φεβρουάριος 2010