Καλεμκερής, Χρήστος 
Λοιποί τίτλοι
(2012) Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α., Προελαύνοντας για την απελευθέρωση, Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς [επιμέλεια]
(2009) Πατιερίδης, Γιώργος, Τα χαρακτικά της Θεσσαλονίκης από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς [επιμέλεια]
(2009) Το Άγιο Όρος μέσα από τον φακό του Γιώργου Μουσικίδη, Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς [επιμέλεια]
(2008) Λαγός, Κωνσταντίνος, Η μάχη των Οχυρών: 6-10 Απριλίου 1941, Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς [επιμέλεια]
(2007) Συλλογικό έργο, Οι τροχιόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς, Πάτρας και Καλαμάτας, Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς [επιμέλεια]
(2007) Συλλογικό έργο, Οι τροχιόδρομοι Θεσσαλονίκης, Βόλου και Καρλοβασίων Σάμου, Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς [επιμέλεια]
(2005) Ανδρουλιδάκης, Κώστας, ιστορικός, Οι σιδηρόδρομοι στον Βορειοελλαδικό χώρο 1871 - 1965, Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς [επιμέλεια]
(2005) Ανδρουλιδάκης, Κώστας, ιστορικός, Οι σιδηρόδρομοι της Κεντρικής Ελλάδας 1869 - 1969, Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς [επιμέλεια]
(2003) Ανδρουλιδάκης, Κώστας, ιστορικός, Οι σιδηρόδρομοι της Πελοποννήσου 1882 - 1962, Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς [επιμέλεια]
(2002) Ανδρουλιδάκης, Κώστας, ιστορικός, Οι θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι 1881 - 1955, Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς [επιμέλεια]