Πανταζίδου, Μαρίνα



 

Η Μαρίνα Πανταζίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Έχει πολυετή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα στο αντικείμενο της περιβαλλοντικής γεωτεχνικής, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς χαρακτηρισμού και αποκατάστασης χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αριθμητική και φυσική προσομοίωση της κίνησης στο υπέδαφος οργανικών ρύπων που δεν αναμειγνύονται με το νερό, λήψη αποφάσεων σε θέματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης και διδακτική της επιστήμης του μηχανικού.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(2008) Περιβαλλοντική τεχνολογία, Συμμετρία