Κουτσούκης, Νικήτας - Σπύρος Κ. 
Μεταφράσεις
(2014) Handy, Charles, Οι θεοί του μάνατζμεντ, Μέθεξις
(2009) Borge, Dan, Το βιβλίο το κινδύνου, Εκδόσεις Παπαζήση [μετάφραση, επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]