Βελένης, Γεώργιος Μ.



 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Addenda et Corrigenda σε δύο ενεπίγραφους βωμούς αυτοκρατορικών χρόνων από τη Μικρά Ασία, Βυζαντινός Δόμος
(2003) Μεσοβυζαντινή ναοδομία στη Θεσσαλονίκη, Ακαδημία Αθηνών
(1998) Τα τείχη της Θεσσαλονίκης, University Studio Press
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λεπέτυμνος: Μελέτες αρχαιολογίας και τέχνης στη μνήμη του Γεωργίου Γούναρη, Σταμούλης Αντ.
(2012) Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας, Διάζωμα
(2008) Βυζάντιο και Βούλγαροι (1018 - 1185), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών [εισήγηση]
(2008) Πρακτικά του S' Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας [εισήγηση]