Ράπτης, Ιωάννης 
Μεταφράσεις
(2008) Ingard, K. U., Κύματα και ταλαντώσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
(2008) Young, Matt, Οπτική και λέιζερ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Kleppner, Daniel, Εισαγωγή στη μηχανική, Κλειδάριθμος [επιμέλεια]