Παπαδόπουλος, Σωφρόνιος - Ηλίας 

Ο Σ. - Η. Παπαδόπουλος διετέλεσε αναπληρωτής καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 
Μεταφράσεις
(2008) Ingard, K. U., Κύματα και ταλαντώσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ [μετάφραση, επιμέλεια]