Παρασκευαΐδης, Κωνσταντίνος Ε. 

Ο Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 
Μεταφράσεις
(2012) Young, Hugh D., Πανεπιστημιακή φυσική, Εκδόσεις Παπαζήση
(2010) Young, Hugh D., Πανεπιστημιακή φυσική, Εκδόσεις Παπαζήση
(2009) Young, Hugh D., Πανεπιστημιακή φυσική, Εκδόσεις Παπαζήση
(2008) Ingard, K. U., Κύματα και ταλαντώσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
(1994) Young, Hugh D., Πανεπιστημιακή φυσική, Εκδόσεις Παπαζήση