Μέριανος, Γεράσιμος 

Ο Γεράσιμος Μέριανος είναι δόκιμος ερευνητής στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Οικονομικές ιδέες στο Βυζάντιο τον 12ο αιώνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Αποταμίευση και διαχείριση χρήματος στην ελληνική ιστορία, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
(2011) Λαϊκές εξεγέρσεις στο Βυζάντιο, Ελευθεροτυπία
 
Λοιποί τίτλοι
(2013) Επιστήμη και τεχνολογία, Εκδοτική Αθηνών [επιμέλεια]