Χρυσοστομίδου, Ιουλιανή 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Η τέταρτη σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών