Σουλιώτης, Νίκος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Περιπέτειες του ιδιωτικού στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας
(2018) Διεθνές γίγνεσθαι και πολιτισμός, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
(2016) Κοινωνικές τάξεις και κατανάλωση, Αλεξάνδρεια
(2009) Κοινωνικοί και χωρικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου αιώνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(2009) Μεταλλαγές και (α)συνέχειες: Πρακτικές, πολιτικές και λόγος για τον αστικό χώρο, Αλεξάνδρεια [εισήγηση]
 
Μεταφράσεις
(2009) Knox, Paul, Κοινωνική γεωγραφία των πόλεων, Σαββάλας