Μπρούσκαρη, Έρση 

Η Έρση Μπρούσκαρη είναι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 
Λοιποί τίτλοι
(2008) Συλλογικό έργο, Ottoman Architecture in Greece, Υπουργείο Πολιτισμού [επιμέλεια]
(2008) Συλλογικό έργο, Η οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Υπουργείο Πολιτισμού [επιμέλεια]