Κοντοσιάνου, Α. 
Μεταφράσεις
(2009) Stout, Rex, 1886-1975, Πάρα πολλές γυναίκες, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.