Φούρλας, Αθανάσιος Αλεξ. 
Μεταφράσεις
(2003) Συλλογικό έργο, Tusculum λεξικόν, Φούρλας, Αθανάσιος
(1993) Συλλογικό έργο, Tusculum λεξικόν, Φούρλας, Αθανάσιος