Δελληγιάννης, Κωνσταντίνος 
Μεταφράσεις
(2009) Atkins, Peter William, 1940-, Φυσικοχημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης