Ασδραχάς, Σπύρος Ι., 1933-2017 

Ο Σπύρος Ι. Ασδραχάς, ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς της χώρας μας, γενήθηκε στο Aργοστόλι της Κεφαλονιάς, το 1933.

ΣΠOYΔEΣ
1960. Πτυχίο Iστορικού Tμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών
1965-1967. Yπότροφος του IKY για μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι
1972. Doctorat de 3e Cycle (EPHE, VI Section - Paris 7) στην οικονομική και κοινωνική ιστορία.
1976. Eleve diplome της EPHE, IVe Section.

AKAΔHMAΪKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ
1. Διδασκαλία
1974-1984. Charge de Conferences στην EPHE, IVe Section
1976-1977. Charge de Cours στο Πανεπιστήμιο Paris-IV
1982-1998. Professeur associe στο Πανεπιστήμιο Paris I, Pantheon-Sorbonne. Διεύθυνση DEA και διδακτορικών διατριβών στο πλαίσιο των etudes Doctorales του Πανεπιστημίου Paris I.
1986-1988. Charge de Conferences στην EHESS.
1993-2005. Eβδομαδιαία σεμινάρια στο KNE/EIE με θέμα: "Προβλήματα οικονομικής ιστορίας, IE'-IΘ'αι."

2. Eρευνητικές δραστηριότητες
1961-1965. Bοηθός έρευνας στο KNE/EIE
1967-1974. Assistant de recherches στην EPHE, VIe Section.
1977-1990. Διευθυντής Eρευνών του Προγράμματος Iστορίας της Eθνικής Tράπεζας της Eλλάδας
1987-1991. Mέλος του Δ.Σ. του Iδρύματος Έρευνας και Παιδείας της Eμπορικής Tράπεζας
1985-1989. 1994-2000 Mέλος της Eπιτροπής Iστορίας του Iστορικού Aρχείου Eλληνικής Nεολαίας
1984-1986. Yπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος της ΓΓET: Φορολογικοί μηχανισμοί και οικονομία στο πλαίσιο των ελληνικών κοινοτήτων, IZ'-IΘ' αι.
1988-1990. Yπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος της ΓΓET: Eλλαδικά αστικά συγκροτήματα και ενδοχώρα, IE'-IΘ' αι.: απορρόφηση πλεονάσματος και συστήματα διασυνδέσεων.
1988-2003. Διευθυντής ερευνών στο KNE/EIE

3. Άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες
1983-2005. Συνδιευθυντής του περιοδικού ''Tα Iστορικά''.
1985-1990. Aντιπρόεδρος της Δ. Eπιτροπής του Iονίου Πανεπιστημίου.
2004-2017 Πρόεδρος των ''Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας'' (ΑΣΚΙ)

Έφυγε από τη ζωή στις 11 Δεκεμβρίου 2017, σε ηλικία 84 ετών.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Πρωτόγονη επανάσταση, Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(2014) Υπομνήσεις, Θεμέλιο
(2007) Βίωση και καταγραφή του οικονομικού, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
(2003) Ελληνική οικονομική ιστορία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(2003) Ελληνική οικονομική ιστορία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(2003) Πατριδογραφήματα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
(1999) Ζητήματα ιστορίας, Θεμέλιο
(1999) Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην Τουρκοκρατία ( ΙΕ'- ΙΣΤ' ΑΙ.), Θεμέλιο
(1995) Ιστορικά απεικάσματα, Θεμέλιο
(1993) Σχόλια, Αλεξάνδρεια
(1988) Ελληνική κοινωνία και οικονομία, Ερμής
(1988) Οικονομία και νοοτροπίες, Ερμής
(1982) Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Πολιτική επιστήμη, Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
(2015) Συναντήσεις της ελληνικής με τη γαλλική ιστοριογραφία από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα, Ecole Francaise d'Athenes, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Περιοδικό Μνήμων
(2014) 5 οικουμενικοί Έλληνες στοχαστές, Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων
(2012) Constitutional Charters of the Ionian Islands, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
(2010) 28 Οκτωβρίου 1940: 70 χρόνια μετά, Η Καθημερινή
(2010) La société Grecque sous la domination Ottomane, Ηρόδοτος
(2008) History on Stage, Το Ροδακιό
(2007) Greek Economic History, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(2007) Η Ελλάδα μέσα από τη φωτογραφία, Μέλισσα
(2007) Κοινωνικοί αγώνες και διαφωτισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
(2007) Μετά το '89, Γαβριηλίδης
(2007) Ρήγας Βελεστινλής, Ελευθεροτυπία
(2006) Δήμος Μαλακάσης 1923-1997, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
(2006) Επετηρίς Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών Ι΄, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
(2006) Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά, Ακαδημία Αθηνών [εισήγηση]
(2006) Παναγιώτης Ζωγράφος, Στρατηγός Μακρυγιάννης, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Το Αιγαίο: Μια διάσπαρτη πόλη, Futura
(2005) Δέσποινα Θεμελή - Κατηφόρη 1931-1988, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
(2005) Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, Θεμέλιο [εισήγηση]
(2004) Ελλάδα της θάλασσας, Μέλισσα [επιμέλεια, κείμενα]
(2004) Ζ΄ Πανιόνιο συνέδριο, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών [εισήγηση]
(2004) Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
(2004) Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1933-2002, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
(2003) Για τη δεκαετία 1940-1950: έξι ομιλίες για το βιβλίο του Άγγελου Ελεφάντη "Μας πήραν την Αθήνα...", Βιβλιόραμα
(2003) Ευρώπη και νέος ελληνισμός, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας [εισήγηση]
(2003) Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000: Η Οθωμανική κυριαρχία, 1770-1821, Ελληνικά Γράμματα
(2003) Το παρόν του παρελθόντος. Ιστορία, λαογραφία, κοινωνική ανθρωπολογία, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας [εισήγηση]
(2002) Δικαίωμα στην πληροφόρηση, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία [εισήγηση]
(1999) Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός, Ελληνικά Γράμματα
(1999) Χάρτες και χαρτογράφοι του Αιγαίου Πελάγους, Ολκός
(1998) Των αφανών, Θεμέλιο
(1996) Από την τοπική ιστορία στη συνολική: Το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος - 19ος αι., Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών [εισήγηση]
(1994) Η επανάσταση του 1821, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων
(1993) Επιστημονικό συμπόσιο στη μνήμη του Νίκου Σβορώνου, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας [εισήγηση]
(1991) Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων [εισήγηση]
(1988) Οι Έλληνες ζωγράφοι, Μέλισσα
(1985) Maps and Mapmakers of the Aegean, Ολκός
(1974) Οι Έλληνες ζωγράφοι, Μέλισσα
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Σβορώνος, Νίκος Γ., Μελετήματα για τη Λευκάδα και τους Λευκαδίτες, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών [επιμέλεια]
(2011) Συλλογικό έργο, Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Οικονομικές λειτουργίες και επιδόσεις, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς [επιμέλεια]
(2011) Συλλογικό έργο, Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Συγκρότηση εθνικής οικονομίας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς [επιμέλεια]
(2011) Συλλογικό έργο, Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Τεκμήρια ποσοτικής ανάλυσης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς [επιμέλεια]
(1996) Η Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα, Θεμέλιο [επιμέλεια]
(1982) Τυπάλδος - Ιακωβάτος, Γεώργιος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας [επιμέλεια]
(1979) Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών, Μέλισσα [επιμέλεια]

Κριτικογραφία
Από το λυκόφως στο λυκαυγές 1944-1959 [Θανάσης Καλαφάτης, Από το λυκόφως στο λυκαυγές 1944-1959], "Η Εποχή", 4.1.2015
Στον αστερισμό του Έρικ Χομσμπάουμ (1917-2012), "Η Αυγή", 7.10.2012
Πέρασε στην Ιστορία…, "Η Αυγή", 2.10.2012
Ο Νίκος Σβορώνος, η Λευκάδα και οι Λευκαδίτες [Νίκος Γ. Σβορώνος, Μελετήματα για τη Λευκάδα και τους Λευκαδίτες], "Η Αυγή", 18.12.2011
Ένας καλλιεργημένος κομμουνιστής που ζει και κρίνει τον ελληνοϊταλικό πόλεμο [Γρηγόρης Αγγελόπουλος, Ημερολόγιο πολέμου (1940-1941)], "Η Αυγή", 28.10.2011
Ο Θουκυδίδης, το "κτήμα εις αεί" και η μεγάλη επιρροή του στις μέρες μας [Ντόναλντ Κέιγκαν, Θουκυδίδης], "Εξπρές", 29.5.2011
Αγαπήθηκε, μισήθηκε, θαυμάστηκε, "Το Βήμα"/ "Βιβλία", 28.2.2010
Η παγίωση της Ιστορίας στη φωτογραφική παράσταση [Τασούλα Βερβενιώτη, Αναπαραστάσεις της ιστορίας], "Η Αυγή", 24.1.2010
Επί ξυρού ακμής [Βασίλης Αποστολόπουλος, Επί ξυρού ακμής], "Η Εποχή", 24.5.2009