Σκουζού, Ειρήνη 
Μεταφράσεις
(2009) Elgood, Robert, Τα όπλα της Ελλάδας και των βαλκανικών γειτόνων της κατά την οθωμανική περίοδο, Polaris