Καλοκαιρινού, Ελένη 

Η Ελένη Καλοκαιρινού σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στην ηθική φιλοσοφία από το Πανεπισιήμιο του Έξετερ. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, ενώ δίδαξε στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (1995-2011). Διετέλεσε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ηθική φιλοσοφία, εφαρμοσμένη ηθική, αρχαία φιλοσοφία, βιοηθική, πολιτική φιλοσοφία (κοινοτισμός-φιλελευθερισμός). Μεταξύ των προσφάτων δημοσιεύσεών της περιλαμβάνονται: "Πειραματισμός πάνω σε ανθρώπινα έμβρυα: μια φιλοσοφική θεώρηση" {Επιστήμη και Κοινωνία, τ. 8-9, 2002), "La Philosophic morale de Hare et les limites de son application: la question de l' esclavage" (Hare et la philosophic morale, Grenoble 2004), "Prenatal Diagnosis and Preimplantation Genetic Diagnosis: Methods of Prevention or Forms of Eugenics?" (Progress in Science and the Danger of Hubris, Waxmann, Miinster 2066) κ.ά.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Το έμβρυο, η κυοφορούσα μητέρα και τα όρια της αναπαραγωγικής αυτονομίας, Σύγχρονη Παιδεία
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2014) Εισαγωγή στη βιοηθική, Σύγχρονη Παιδεία
(2013) Θέματα βιοηθικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 
Μεταφράσεις
(2012) Atkinson, R. F., Εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία, Σύγχρονη Παιδεία

Κριτικογραφία
Επικούρεια ανθρωπολογία και πολιτική φιλοσοφία [Χρυσάνθη Κεχρολόγου, Η επικούρεια φιλοσοφία], Περιοδικό "Ένεκεν", τχ. 30, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013
Απάντηση σε βιβλιοκρισία, Περιοδικό "Νέα Εστία", τχ. 1826, Οκτώβριος 2009