Μπαλοδήμου, Μαρία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Το γεφύρι του Κόπανου: Αναδεικνύοντας το σπουδαιότερο μνημείο του Ευρώτα, Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβά
(2005) Ιστορικά μεταλλεία στο Αιγαίο, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς [εισήγηση]

Κριτικογραφία
Καλοκαιρινές γεύσεις από την Ελλάδα [Γιώργης Βενετούλιας, Το μυριστικό κυδώνι], "Εστία", 26.7.2012