Πίκουλα, Φλωρεντία 
Μεταφράσεις
(2016) Έτσι πολεμούσαμε 1940-41, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
(2010) Habicht, Christian, Ο περιηγητής Παυσανίας, Καρδαμίτσα
(2009) Woodhead, A. G., Η μελέτη των ελληνικών επιγραφών, Καρδαμίτσα