Κωνσταντίνου, Ιωάννης, φωτογράφος 

Ο Ιωάννης Κωνσταντίνου ήταν μαθητής και αργότερα συνεργάτης του πρώτου έλληνα φωτογράφου Φίλιππου Μαργαρίτη.

 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Εικόνες της επανάστασης του 1821, Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς [φωτογράφιση]