Βασιλικός, Ερρίκος 
Μεταφράσεις
(2010) Hogg, Michael, Κοινωνική ψυχολογία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Συλλογικό έργο, Κοινωνική ψυχολογία, Τζιόλα [επιμέλεια]
(2017) DeMarr, Beverly, J., Διαπραγματεύσεις και επίλυση διαφορών, Τζιόλα [επιμέλεια]