Πάιρας, Γιώργος 
Μεταφράσεις
(2005) Samuelsson, Gunnar, Φαρμακευτικά προϊόντα φυσικής προελεύσεως, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης