Καρκαγιάννη, Μαργαρίτα
Κριτικογραφία
Για την κατανόηση της ντερριντιανής φιλοσοφίας [Ζακ Ντερριντά, Ντερριντά], "Η Καθημερινή", 8.10.2019
Οι περιπέτειες του σεΐχη προσκυνητή Αμπντουλά [Sir Richard F. Burton, Ταξίδι στα ιερά τεμένη], "Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα", 8.8.2010
Παραδοξολογίες για τη βία με βαθύ πολιτικό στοχασμό [Slavoj Žižek, Βία], "Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα", 13.6.2010