Φιλίππου, Δανάη 
Λοιποί τίτλοι
(2010) Μακρή, Ζιζή, Ζιζή Μακρή, Κίνα '56, Μουσείο Μπενάκη [επιμέλεια]