Πάμφιλος, Πάρις 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2012) Έλασσον γεωμετρικόν, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 
Μεταφράσεις
(2005) Strang, Gilbert, Γραμμική άλγεβρα και εφαρμογές, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης