Παπουτσάκης, Μανώλης, υπ. δρ. φιλοσοφίας
Κριτικογραφία
Μένων [Πλάτων, Μένων], Περιοδικό "Κριτικά", τχ. 1, Δεκέμβριος 2009