Τσουρής, Κώστας 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Ύδρευση στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη βυζαντινή περιφέρεια 9ος-15ος αι., Βυζαντινός Δόμος
(2015) Η οχύρωση του Διδυμοτείχου, Εκδόσεις Σαΐτα
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λεπέτυμνος: Μελέτες αρχαιολογίας και τέχνης στη μνήμη του Γεωργίου Γούναρη, Σταμούλης Αντ.
(2010) Τα μοναστήρια του Στρυμόνα και της Ροδόπης, Explorer