Βαταβάλη, Φερενίκη 

Η Φερενίκη Βαταβάλη είναι αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΠ (2002), με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc, PhD) πολεοδομίας και χωροταξίας στο ΕΜΠ. Έχει διδάξει πολεοδομία, αστική γεωγραφία και περιβαλλοντικό σχεδιασμό σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το επιστημονικό της έργο εστιάζει στην παραγωγή του αστικού χώρου, τον χωρικό σχεδιασμό, την κατοικία, την ιδιοκτησία της γης και το περιβάλλον.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Κατοικία και κοινωνία, προβλήματα, πολιτικές και κινήματα, Διόνικος
(2018) Γεωγραφίες της ενεργειακής φτώχειας στην Αθήνα της κρίσης, Angelus Novus
(2009) Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη, WWF Ελλάς

Κριτικογραφία
Κρίση χρέους και υφαρπαγή γης [Κωστής Χατζημιχάλης, Κρίση χρέους και υφαρπαγή γης], Περιοδικό "Σύγχρονα Θέματα", τχ. 138, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017
Η γη δεν είναι πράγμα αλλά σχέση [Κωστής Χατζημιχάλης, Κρίση χρέους και υφαρπαγή γης], "Η Εποχή", 5.4.2015