Αγόρας, Κωνσταντίνος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2020) Χριστοκεντρισμός και καθολικότητα, Αρμός
(2018) Ο Χριστός και η πολύμορφη εικόνα του, Αρμός
(2017) Ανάμεσα στον έρωτα και το θάνατο, Αρμός
(2017) Ο διανοιγμένος άνθρωπος, Αρμός
(2017) Ο Χριστός και οι πολιτισμοί, Αρμός
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Διακόνισσες, χειροτονία των γυναικών και ορθόδοξη θεολογία, Επίκεντρο [εισήγηση]
(2016) Πρόσωπο, ευχαριστία και βασιλεία του Θεού σε ορθόδοξη και οικουμενική προοπτική, Εκδοτική Δημητριάδος [εισήγηση]
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Moisset, Jean - Pierre, Ιστορία του καθολικισμού, Πόλις [επιμέλεια]