Σπυριδωνάκης, Βασίλης Γ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2014) Η αυτοκρατορία και οι Μεροβίγγειοι Φράγκοι, Βάνιας
(2011) Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Βάνιας