Κλήμος, Γεώργιος Α. 

Ο Γεώργιος Α. Κλήμος είναι εκπαιδευτικός.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Θετταλών αμητός, Μυρμιδόνες