Παπαλέξης, Κωνσταντίνος Σ. 

Ο Κωνσταντίνος Σ. Παπαλέξης είναι γυμνασιάρχης - θεολόγος.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Θετταλών αμητός, Μυρμιδόνες