Παγκοσμιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις και δημόσια αγαθά

Παγκοσμιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις και δημόσια αγαθάElmar Altvater
επιμέλεια: Κώστας Μελάς

The Monthly Review Imprint, 2006
56 σελ.
ISBN 960-88458-4-Χ, ISBN-13 978-960-88458-4-8, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 8,16

Τα δημόσια αγαθά είναι ένα θέμα εξαιρετικά μεγάλης πολιτικής σημασίας, και επομένως τα επιστημονικά συμβουλευτικά κέντρα ATTAC στη Γερμανία, WEED (World Economy, Ecology and Development) και το Ινστιτούτο Rosa Luxemburg δεν μπορούν να μείνουν έξω από τη συζήτηση. Η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ασφάλεια εξαρτώνται από τη δυνατότητα διάθεσης των δημόσιων αγαθών. Ειδικότερα, οι επιδράσεις που έχει η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών στις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, όπως επίσης και στην κοινωνική δημοκρατία, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ώστε να είναι δυνατή η πολιτική παρέμβαση στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.
Θεμελιακά, η παγκοσμιοποίηση σημαίνει απορρύθμιση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και αγαθών. Μέχρι ποιο σημείο η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας και παιδείας, του συνταξιοδοτικού συστήματος, των συστημάτων ύδρευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, κοινωνικής ή δημόσιας ασφάλειας έχει καταστεί το επίκεντρο των συζητήσεων φαίνεται από τις διαφωνίες σχετικά με την GATS, ή τις συγκρούσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός των εθνικών κρατών όσον αφορά τα μέτρα ιδιωτικοποίησης (από τα συνταξιοδοτικά συστήματα μέχρι τα δίκτυα ύδρευσης).
Από την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ θεωρίας και πολιτικής πράξης τα κοινωνικά κινήματα μπορεί να εξέλθουν ενδυναμωμένα. Αυτό προϋποθέτει να αποκτήσουν οικονομική παιδεία με την έννοια που ο Pierre Bourdieu χρησιμοποιεί τον όρο, δηλαδή την ανάπτυξη της συλλογικής διανόησης.
(Elmar Altvater)