Άπαντα 2

Άπαντα 2


Στοιχείων Γ΄-Δ΄

Ευκλείδης
μετάφραση: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου

Κάκτος, 2003
198 σελ.
ISBN 960-382-242-6, ISBN-13 978-960-382-242-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 10,60

Βιβλία Γ΄-Δ΄. Οι ιδιότητες του κύκλου. Γωνίες που έχουν την κορυφή τους στο κέντρο ή στην περιφέρεια του κύκλου. Κατασκευή τριγώνων εγγεγραμμένων και περιγεγραμμένων σε περιφέρεια, και περιφερειών εγγεγραμμένων και περιγεγραμμένων σε τρίγωνα και πολύγωνα.