Ο Έρως στη ζωή των αρχαίων ελλήνων

Ο Έρως στη ζωή των αρχαίων ελλήνων


Η φιλοσοφική θεώρηση του θέματος: Ανθολογία φιλοσοφικών κειμένων, χωρίων· κεφάλαια ερμηνείας των πολιτισμών.

Όμηρος, Ησίοδος, Παρμενίδης ο Ελεάτης, Εμπεδοκλής, Γοργίας, Αντισθένης, Πλάτων, κ.ά.
μετάφραση: Γεώργιος Στεφ. Καραγιάννης
επιμέλεια: Γεώργιος Στεφ. Καραγιάννης

Ελληνικά Γράμματα
Ζήτρος
2006
261 σελ.
ISBN 960-442-597-8, ISBN-13 978-960-442-597-6, [Κυκλοφορεί]

Περιλαμβάνονται μεταφρασμένα και σχολιασμένα αποσπάσματα από τους Ορφικούς Ύμνους, τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Παρμενίδη τον Ελεάτη, τον Εμπεδοκλή, τους Σοφιστές, τους Κυνικούς και τον Πλάτωνα ("Συμπόσιον"), που αναφέρονται στον Έρωτα.