Τα Μ.Μ.Ε.

Τα Μ.Μ.Ε.Francis Balle

Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος, 2007
135 σελ.
ISBN 978-960-227-357-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 9,17

[...] Το πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου πραγματεύεται τα Μ.Μ.Ε., προβάλλοντας συγχρόνως αυτές τις δύο πλευρές, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης των διαφόρων τεχνικών, και παρακολουθώντας την πορεία της εκάστοτε τεχνικής, τις πρώτες χρήσεις της, τις πρώτες της κατευθύνσεις, την κοινωνική καινοτομία, στην οποία η εν λόγω τεχνική εφεύρεση έχει ανοίξει το δρόμο.

Το δεύτερο μέρος εξετάζει τους στόχους που προτάσσουν τα ίδια τα Μ.Μ.Ε. ή τους απώτερους τελικούς στόχους, που τους αποδίδουν εκείνοι στους οποίους απευθύνονται: ενημέρωση, ψυχαγωγία, επικοινωνία, εκπαίδευση.

Το τρίτο μέρος εξετάζει πλείστα ζητήματα που αφορούν στην επίδραση των Μ.Μ.Ε. στον καθέναν από εμάς, στην πολιτική, στην κουλτούρα ή στο διεθνή βίο. Τα νέα Μ.Μ.Ε. -το βίντεο, τα πολυμέσα- θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα -το βιβλίο, την εφημερίδα; Πώς πλήττεται η ενημέρωση, τη στιγμή που τα Μ.Μ.Ε. ουδέποτε υπήρξαν πολυαριθμότερα; Τα μέσα αυτά συναποτελούν την "τέταρτη εξουσία" μαζί με τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία; Υποταγμένα στους νόμους της οικονομίας της αγοράς, τα Μ.Μ.Ε. δεν θέτουν άραγε σε κίνδυνο την πραγματική κουλτούρα, την κουλτούρα που εκφράζει το ανθρώπινο πνεύμα και τον ανθρώπινο πολιτισμό; Συνδεδεμένη με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η ραγδαία ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε. ευνοεί άραγε, στην αυγή της νέας χιλιετίας, την εμφάνιση του οικουμενικού χωριού; Αυτά τα ερωτήματα προσδιορίζουν τα κρίσιμα διακυβεύματα των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα.

(από την εισαγωγή του βιβλίου)