Νόμοι

Νόμοι


Βιβλίο Α΄

Πλάτων
μετάφραση: Η. Π. Νικολούδης
επιμέλεια: Η. Π. Νικολούδης

Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος, 2008
648 σελ.
ISBN 978-960-227-364-7, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 26,49

Οι "Νόμοι", το τελευταίο έργο του Πλάτωνα ως το τέρμα μιας πνευματικής πορείας αποτελούν, εκτός των άλλων, την ολοκλήρωση, επικύρωση και ταυτόχρονα κατοχύρωση της θεμελιώδους ιδές του μεικτού γένους, που διαπνέει το όλο πλατωνικό σύστημα, της δημιουργικής δηλαδή σύνθεσης ή εναρμόνισης των φερομένων ως διαφορετικών ή και αντιθετικών στοιχείων ή δεδομένων. [...]
Η μετάφραση που ακολουθεί δεν είναι ασφαλώς λογοτεχνική ούτε απλώς ερμηνευτική απόδοση. Φιλοδοξεί να καταστεί όργανο όχι μιας κατά προσέγγιση κατανόησης, αλλά αυθεντικής απευθείας ανάγνωσης του αρχαίου κειμένου και ο τόπος, όπου το κείμενο αυτό αναγνωρίζεται πλήρως. [...]