Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα


Το πρόβλημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης της γεωργίας

Κώστας Βεργόπουλος

Εξάντας, 1992
407 σελ.
ISBN 960-256-137-8, ISBN-13 978-960-256-137-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 19,87