Η υγεία του ελληνικού πληθυσμού 1986-2006

Η υγεία του ελληνικού πληθυσμού 1986-2006Γιάννης Τούντας

Εκδόσεις Παπαζήση, 2009
194 σελ.
ISBN 978-960-02-2307-1, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 22,37

Το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανέλαβε την εκπόνηση της παρούσας μελέτης με αντικείμενο την αξιολόγηση του επιπέδου υγείας του ελληνικού πληθυσμού (δείκτες υγείας, διαχρονικές τάσεις, διεθνείς συγκρίσεις, εντοπισμός προβλημάτων).

Για το σκοπό αυτό οι συνεργάτες του Κέντρου συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν τα δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, καθώς και τα δεδομένα των σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων. Με βάση την επεξεργασία αυτή διαμορφώθηκαν δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας καθώς και πίνακες με τις διαχρονικές τάσεις σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες νοσημάτων.

Σημαντικό στοιχείο της μελέτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Μάιος-Ιούλιος 2000, αποτελεί η προτύπωση του ελληνικού πληθυσμού με βάση τον ευρωπαϊκό, προκειμένου τα δεδομένα να είναι συγκρίσιμα διαχρονικά καθώς και σε σχέση με άλλες χώρες. Τα δεδομένα αυτά αναλύθηκαν κατά ηλικιακές ομάδες και κατά γεωγραφικές περιοχές και εντοπίστηκαν οι ηλικιακές, γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες.

Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης και την αξιολόγηση ευρύτερων παραγόντων που επηρεάζουν σημαντικά την υγεία, όπως είναι η διατροφή, το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

(από την εισαγωγή του Γιάννη Τούντα, Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής)