Ευημερία δίχως όρια

Ευημερία δίχως όρια


Δημιουργώντας αγορές ακινήτων με εμπιστοσύνη

Έλενα Παναρίτη
μετάφραση: Γιάννης Μελάς, Κώστας Μελάς
επιμέλεια: Κώστας Μελάς

Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2009
271 σελ.
ISBN 978-960-14-1979-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 14,27

Η "Ευηµερία δίχως όρια" είναι µια πολύ σηµαντική συνεισφορά σε µια αυξανόµενη βιβλιογραφία σχετικά µε τη θεσµική µεταρρύθµιση ως το στοιχείο-κλειδί για την οικονοµική ανάπτυξη. Ενώ βασίζεται στέρεα στη θεωρία, ξεπερνά την υφιστάµενη θεωρητική βιβλιογραφία και παρέχει πρακτικές συµβουλές για τον τρόπο διεξαγωγής της µεταρρύθµισης.
Χωρίς την ικανότητα να µεταφραστούν οι συγκεκριµένες ιδέες σε πράξεις, η δυναµική της σύγχρονης ανάπτυξης µε τη βοήθεια της αγοράς δεν θα πραγµατοποιηθεί ποτέ.

Η "Ευηµερία δίχως όρια" παρουσιάζει µια νέα µατιά στα ζητήµατα της µη τυπικότητας και της ιδιοκτησίας.
Η βασική συνεισφορά του βιβλίου είναι η εκτίµησή του σχετικά µε τις νοµικές, ρυθµιστικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις που χρειάζονται για να µετατραπεί η άτυπη ακίνητη περιουσία σε τυπικά διαχειριζόµενη ακίνητη περιουσία. Πλέον των παραδειγµάτων των επιτυχηµένων προσεγγίσεων σχετικά µε τη µεταρρύθµιση, η συγγραφέας παρέχει ένα διαγνωστικό εργαλείο που δεν θεµελιώνεται µόνο στη θεωρία, αλλά είναι σχεδιασµένο για να χρησιµοποιείται και από επαγγελµατίες στον τοµέα αυτό.

(Φράνι Λεοτιέ, αντιπρόεδρος της Παγκόσµιας Τράπεζας)


Κριτικές - Παρουσιάσεις
Σπύρος Λαπατσιώρας, Όταν το ΠΑΣΟΚ συνάντησε τον Φουκουγιάμα: όψεις της αναμενόμενης οικονομικής πολιτικής του, "Η Αυγή", 4.10.2009