Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου

Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου


Η ελληνική εμπειρία και πρακτική

Ασπασία Γούλα

Εκδόσεις Παπαζήση, 2007
502 σελ.
ISBN 978-960-02-2161-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 40,38

- Διοίκηση Νοσοκομείου
- Διοικητικές Ροές Ιατρονοσηλευτικών Διαδικασιών
- Διάρθρωση Νοσοκομείου
- Προϋπολογισμός Νοσοκομείου
- Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
- Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων
- Στελέχωση και Αξιολόγηση Προσωπικού
- Τιμολογιακή Πολιτική Νοσοκομείου
- Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων
- Σύστημα Κρατικών Προμηθειών
- Επαγγελματική Ικανοποίηση
- Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού
- Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας
- Δείκτες Επάρκειας & Εισροών
- Δικαιώματα Ασθενών
- Δείκτες Εκροών & Αποτελεσματικότητας
- Ενημέρωση - Πληροφόρηση Ασθενών
- Δείκτες Αποδοτικότητας - Παραγωγικότητας
- Ιατρικός Φάκελος
- Ποιότητα & Ικανοποίηση Ασθενών
- Διαδικασίες Παροχής Ιατρικής Φροντίδας
- Αξιολόγηση Επιχειρησιακού Νοσοκομειακού Συστήματος

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να συμπεριλάβει σε μια ενιαία παιδαγωγική μορφή, τα θέματα που απασχολούν τις διοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων εις ό,τι αφορά τη διαχείριση των ανθρωπίνων, υλικών και οικονομικών πόρων. Επιχειρεί έτσι, να παρουσιάσει μια σειρά θεμάτων που αφορούν την οικονομική και διοικητική επιστήμη στο εφαρμοσμένο τους πεδίο, αναλύοντας τα, μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων και ροών διαδικασιών. Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση βοηθά στη πρόσληψη βιωματικού τύπου γνώση, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα αναγκαίο τόσο για τους φοιτητές όσο και για τα διοικητικά στελέχη του χώρου του Συστήματος Υγείας.