Άπαντα 29

Άπαντα 29


Ρητορική 2

Αριστοτέλης
μετάφραση: Η. Π. Νικολούδης
επιμέλεια: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου

Κάκτος, 1995
284 σελ.
ISBN 960-352-233-3, ISBN-13 978-960-352-233-1, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 12,72

Τα πάθη (συναισθήματα) και τα αισθητικά αποτελέσματα που μπορούν να παραγάγουν. Τα ήθη. Σύνδεση του χαρακτήρα του ρήτορα με τα τεχνικά αποδεικτικά μέσα. Γενικές μορφές στις οποίες ανάγεται η ρητορική αμφισβήτηση.