Αναλυτική χημεία

Αναλυτική χημείαΔημήτριος Γ. Θεμελής, Αναστασία-Στέλλα Ζώτου

Ζήτη, 2017
816 σελ.
ISBN 978-960-456-484-2, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 53,00

Το βιβλίο αναφέρεται στις Αρχές Αναλυτικής Χημείας, στις Κλασικές Τιτλομετρικές Τεχνικές και ιδιαιτέρως στις Ενόργανες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης, όπως: μοριακή φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, ατομική φασματομετρία, αυτόματοι αναλυτές ροής, υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης/απόδοσης, αέρια χρωματογραφία και συνδυασμένες χρωματογραφικές τεχνικές με φασματομετρία μαζών.

Στο τέλος του βιβλίου δίνονται τα παραρτήματα: ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, πίνακες διαφόρων σταθερών, απαντήσεις άλυτων προβλημάτων, αλφαβητικά ευρετήρια διαφόρων εννοιών, συμβόλων και ξενόγλωσσων όρων.