Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσηςΓεώργιος Μ. Κορρές, Άγγελος Κότιος, Παναγιώτης Γ. Λιαργκόβας

Unibooks, 2017
320 σελ.
ISBN 978-618-5304-14-0, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 22,00

Το βιβλίο αυτό προσφέρει βασικές και ολοκληρωμένες γνώσεις στα βασικά θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση. Εξετάζοντας τη δομή, την πορεία διεύρυνσης, τις κυριότερες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση της αγοράς και την ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, το βιβλίο στοχεύει στην κατανόηση των ακόλουθων βασικών θεματικών εννοιών:
- εξέλιξη και πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- πλαίσιο δράσης και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- βασικοί "σταθμοί" στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- δομή, διάρθρωση και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ευρωπαϊκή Ένωση
- πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- εναλλακτικές προσεγγίσεις και απόψεις στα θέματα οικονομικής ολοκλήρωσης

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς επίσης και σε όλους τους μελετητές της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης.