Νέα ελληνικά Γ΄λυκείου

Νέα ελληνικά Γ΄λυκείου


Ενιαία εξέταση νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας

Γιώργος Μπατζίνας, Σταυρούλα Τσέργα

Ζήτη, 2019
616 σελ.
ISBN 978-960-456-531-3, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 22,26

Το βιβλίο περιλαμβάνει:
- 33 κριτήρια αξιολόγησης με συμβατικά και ορισμένα πολυτροπικά κείμενα καθώς και τις απαντήσεις τους.
- Τα διαγράμματα των εννοιών όλων των ενοτήτων της Γ' Λυκείου (καθώς και των κυριοτέρων της Β' και Α' τάξης) και θέματα σχετικά με αυτές.
- Το ερμηνευτικό σχόλιο στη Λογοτεχνία, με στοιχεία θεωρίας και παραδείγματα.
- Την ερμηνευτική προσέγγιση πολυτροπικού κειμένου (εικόνας, σκίτσου, φωτογραφίας, γελοιογραφίας κ.ά. Αισθητική και ιδεολογική ανάλυση)
- Την αναλυτική θεωρία της Νεοελληνικής Γλώσσας, με κριτήριο την αξιοποίησή της στα ζητούμενα των πανελλαδικών εξετάσεων.
- Τη θεωρία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και εφαρμογές για τη διδακτική του μαθήματος και τις απαιτήσεις της ενιαίας εξέτασης στις πανελλαδικές.
- Τη μεθοδολογία παραγωγής λόγου.