Ίων. Ευθύφρων. ΧαρμίδηςΠλάτων
μετάφραση: Α. Λαούρδας, Γ. Κορδάτος, Ν. Τετενές

Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
275 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 11,97