Πέρσαι. Επτά επί ΘήβαςΑισχύλος
μετάφραση: Τ. Μπάρλας, Κ. Ταμβάκης
επιμέλεια: Γιάννης Κορδάτος

Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
255 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 11,97